مجوز یزد ۱۴۰۰

وزرات فرهنگ و ارشاد اسلامی
پروانه تاسیس کانون آگهی و تبلیغات
به مصوب جلسه مورخ ۱۳۸۵/۱۱/۱۵ کمیته تبلیغات استان یزد
فعالیت کانون آگهی و تبلیغاتی
یزد ۱۴۰۰
مجاز می باشد
تاریخ تمدید مجوز ۹۵/۸/۱۹ تا ۹۸/۸/۱۹

%d9%be%d8%b1%d9%88%d8%a7%d9%86%d9%87-%da%a9%d8%b3%d8%a8

ارسال نظر

برای ارسال آگهی باید عضو سایت شوید . اگر هنوز عضو سایت نشده اید هم اکنون عضو سایت شوید.