🔵ضمانت اجرای پاس نشدن چک مبایعه نامه

مشاور حقوقی آذر ۲۲, ۱۳۹۶

🔵ضمانت اجرای پاس نشدن چک مبایعه نامه

🔶🔸بر طبق قانون نپرداختن ثمن ( قیمت ) معامله در مواعد تعیین شده در قرارداد و همچنین پاس نشدن چک های مربوط به آن موجب فسخ قرارداد از جانب فروشنده نمی باشد. متاسفانه بسیاری از فروشندگان فکر می کنند که اگر چک خریدار پاس نشود می توانند معامله را فسخ کنند در حالی که تصور اشتباهی است مگر این که در قرارداد آن را شرط کرده باشند.

بدون برچسب

75 بازدید کل ، 1 امروز

  

ارسال نظر

برای ارسال آگهی باید عضو سایت شوید . اگر هنوز عضو سایت نشده اید هم اکنون عضو سایت شوید.