لیست برای روستاه های استان یزد 🎯 (39)

1

فروش خانه باغ سانیج – ۰۹۱۰۳۸۵۸۰۴۶

✳️ فروش خانه باغ سانیج ✳️ سانیج – مزرعه حسن – اولین خانه ✳️ مساحت ۲۳۹ متر ✳️ سند ۶ دانگ ✳️ ۲ نبش ✳️ […]

1

خانه باغ بنادک السادات – ۰۹۱۳۹۵۱۶۰۶۶

🍀 فروش خانه باغ 🍀 مهریز – روستای بنادک السادات جنب امامزاده سید شمس الدین بعد از گلاب فروشی سید 🍀 مساحت ۶۰۰ متر 🍀 […]

1

فروش زمین سانیج – ۰۹۱۳۳۵۷۲۱۶۵

💠 فروش زمین سانیج 💠 روستای سانیج – نرسیده به باغ مهدی 💠 فاصله تا لب جاده اصلی ۱۰ متر 💠 مساحت ۶۰۰ متر 💠 […]

1

فروش خانه روستای زردین – ۰۹۱۳۵۲۵۸۸۰۱

فروش خانه روستای زردین – ۰۹۱۳۵۲۵۸۸۰۱ تفت  –  نیر  –  روستای زردین  –  مزرعه آقا بزرگی                   […]

1

فروش باغ علی آباد تفت – ۰۹۱۳۲۵۸۴۰۸۸

شهرستان تفت  –  بخش علی آباد   –   روستای خامس آباد مساحت حدود  ۵۰۰۰ متر دارای سند زمین دارای سند زمین دارای ۲۰۰ اصله […]

1

فروش زمین مسکونی – ۰۹۹۰۲۲۷۰۴۸۳

🔵 فروش زمین مسکونی – ۰۹۹۰۲۲۷۰۴۸۳ 🔵 روستای سانیج – ابتدای جاده مزرعه حسن 🔵 چندین قطعه 🔵 مساحت قطعات از ۳۰۰ متر تا ۳۰۰۰ متر […]

1

فروش مزرعه تفت – ۰۹۱۳۱۵۶۰۱۷۵

💢 فروش مزرعه تفت – ۰۹۱۳۱۵۶۰۱۷۵ 💢 شهرستان تفت – مزرعه حسین آباد پیشکوه – مزرعه آخوند – مزرعه شهید همتی 💢 مساحت کل حدود […]

0

فروش خانه باغ نیر – ۰۹۱۳۲۵۵۸۸۴۳

🌺 فروش خانه باغ 🌺 شهرستان تفت – نیر 🌺 مساحت باغ ۳۰۰۰ متر 🌺 مساحت ساختمان ۱۰۰ متر 🌺 دارای برق صنعتی – آب […]

1

فروش خانه باغ ده بالا – ۰۹۱۳۳۵۷۸۷۳۶

ده بالا  –  تقی آباد مساحت  ۱۰۰۰ متر حصار کشی شده دارای ساختمان ۲ طبقه نیمه ساز دوبلکس و هر طبقه  ۱۴۰ متر همکف اسکلت […]

1

فروش خانه باغ شریف آباد – ۰۹۱۳۸۱۴۱۵۳۵

شهرستان تفت  –  بخش نصرآباد  –  روستای شریف آباد                                 […]

صفحه 3 از 4 1 2 3 4
برای ارسال آگهی باید عضو سایت شوید . اگر هنوز عضو سایت نشده اید هم اکنون عضو سایت شوید.