اسامی ۳۶۶ زائر مفقودشده ایرانی اعلام شد

سیاسی مهر ۴, ۱۳۹۴

سازمان حج و زیارت با انتشار اسامی مفقودشدگان ایرانی در فاجعه مکه اعلام کرد که تعدادی از این مفقودشدگان در بیمارستانی در «طائف» تحت درمان هستند که برای پیگیری وضع آن‌ها کمیته‌ای را به آن بیمارستان اعزام خواهد کرد.

سرپرست حجاح ایرانی، تعداد مفقودشدگان فاجعه مکه را ۳۶۵ نفر اعلام کرده بود اما لحظاتی قبل اسامی ۳۶۶ نفر به عنوان مفقود شده اعلام شد و اعلام کردند وضعیت آنها در حال پیگیری است و طبق اعلام مسوولان به محض مشخص شدن، آخرین وضعیت آنها به اطلاع مردم رسانده می‌شود.

۱_عبدالرسول ابراهیمی ۲۴۰۱۰

۲_نوربخش ابراهیمی ۳۰۲۷۸

۳ _ابراهیم احمد جامی ۴۸۰۱۷

۴ _سید علی احمدیان زاده ۱۹۰۵۴

۵ _محمدصادق اخوان ۱۷۲۴۸

۶ _علی ارجمند ۳۰۲۷۸

۷ _عبد الحسین ارفاقی ۱۷۲۹۱

۸ _حسین استخری ۲۴۰۱۹

۹ _حسن اسحاقی ۱۳۰۵۳

۱۰_ علی اسد زاده ۳۰۲۷۸

۱۱ _سلمان اسدی ۴۰۰۱۱

۱۲ _وحید اسلامی ۲۴۰۱۹

۱۳ _خاور اسماعیل پور اقدم ۱۲۰۱۲

۱۴ _محمد اسماعیلی ۱۷۲۴۸

۱۵ _حسین اصغر خیرآبادی ۱۹۰۳۳

۱۶ _فرضعلی اصغری ۳۰۲۷۸

۱۷ _موسی افغانی ۱۰۰۰۳

۱۸ _محمدمهدی اکبرزاده تهمتن ۳۰۰۲۸

۱۹ _غلام حسین الله وردی ۱۸۰۰۳

۲۰ _زهرا الیاسی ۱۲۰۱۲

۲۱ _رمضان امید علی ۴۱۰۲۳

۲۲ _داود امیرآبادی ۲۴۰۱۰

۲۳ _رسول امینی فرقانی ۱۹۳۷۳

۲۴ _حمیدرضا انزایی ۲۸۱۵۹

۲۵ _حمیده ایازی ۳۸۰۳۶

۲۶ _ای جمال ایری ۳۸۰۳۶

۲۷ _جمشید ایزدنیا ۳۰۰۲۸

۲۸ _عزت اله ایزدی ۲۴۰۱۰

۲۹ _علی اصغر ایزذی ۳۰۲۷۸

۳۰ _اسدالله ایمن پور ۲۴۰۱۹

۳۱ _سلیم ایور ۱۲۰۱۲

۳۲ _مرادی آب روش ۲۹۰۱۲

۳۳ _تقانگل آرتق آق قمیش ۳۸۰۱۷

۳۴ _رحمان آرمده ۱۲۰۱۲

۳۵ _تازه‌گل آزمون ۳۸۰۱۷

۳۶ _آمنه آق ۳۸۰۱۷

۳۷ _شهباز آقاشناس ۲۴۰۳۷

۳۸ _غلام حسین بارانی ۱۶۱۳۳

۳۹ _علیرضا باغانی ۱۹۲۸۹

۴۰ _محمد باقری ۴۰۰۱۱

۴۱ _ابراهیم باقریان یزدآبادی ۱۳۴۳۰

۴۲ _باوی بعثه رهبری

۴۳_ رضاعلی بخشی ۲۹۰۱۳

۴۴ _محمدعلی بدیعی ۳۰۲۷۸

۴۵ _عروج علی برازنده ۱۰۰۰۳

۴۶ _عطاء اله برزگر ۲۴۰۱۰

۴۷ _محمد برزگر ۲۸۱۵۹

۴۸ _بالا اوغلان برگستان ۱۰۱۱۶

۴۹ _محمدباقر بزاز ۳۰۲۷۸

۵۰ _صفرجان بزرگی ۲۹۰۱۲

۵۱ _حبیب اله بزمی ۱۹۳۷۳

۵۲ _غضنفر بشیری گودرزی ۲۹۰۱۳

۵۳ _حسین بغلانی ۲۰۲۰۶

۵۴ _حسین بنسی بعثه رهبری

۵۵ _علیرضا بنیادی ۲۹۰۱۲

۵۶ _علیرضا بهاری دلال ۱۳۰۷۷

۵۷ _محمدعلی بهرام پور ۲۸۱۵۹

۵۸ _بهرام بهرامیان ۱۸۰۰۳

۵۹ _محمدولی بهلکه ۳۸۰۱۷

۶۰ _رحمت اله بهمرام ۳۸۰۱۷

۶۱ _محمد باقر بهمن زادگان ۲۴۰۳۷

۶۲ _جواد بونسی زاده ۴۱۰۲۱

۶۳ _بایرام بی بی داز ۳۸۰۳۶

۶۴ _حسن بیت غانم ۲۰۲۰۶

۶۵ _قدرت پاپی ۲۹۰۱۲

۶۶ _تاج محمد پارینچی ۳۸۰۱۷

۶۷ _ ناز محمد پدری ۳۸۰۳۶

۶۸ _محمدعلی پناهیان ۲۹۰۱۳

۶۹ _ابراهیم پور رستمی ۲۸۱۵۹

۷۰ _غلامحسین پور نسایی ۱۷۲۴۸

۷۱ _محمدامین پیروتی ۱۲۰۱۲

۷۲ _عبدالناصر پیروتی ۱۲۰۱۲

۷۳ _حسن پیروی ۲۴۰۱۶

۷۴ _حبیب ترابی ۲۸۱۵۹

۷۵ _علی تقوی طلب ۱۹۰۲۹

۷۶ _صحبت الله تلخابی ۳۵۰۰۸

۷۷ _مصطفی تودویی ۲۹۰۱۲

۷۸ _عبد الله توغدری ۳۸۰۳۶

۷۹ _علی ثامنی ۲۸۱۵۹

۸۰ _محمد جاتن ۱۹۰۲۹

۸۱ _عبد العلی جان زمین ۳۸۰۳۶

۸۲ _سعید جعفری ۱۷۷۷۵

۸۳ _اسماعیل جعفری ۲۴۰۱۰

۸۴ _محمد جعفری ۲۴۰۳۷

۸۵ _سید نصراله جعفری ۳۰۰۲۸

۸۶ _عباس جعفری ۳۰۲۷۸

۸۷ _سیدمهدی جعفری ۳۰۲۷۸

۸۸ _نعمت اله جهان بین ۳۹۰۰۹

۸۹ _عبد الصالح جهانبازی ۱۸۰۰۳

۹۰ _محمود جوان ۱۹۰۳۳

۹۱ _جواد چکشی ۲۹۰۱۳

۹۲ _اسدالله چنگیزی ۱۳۳۲۲

۹۳ _اسماعیل چوپان نیک ۱۲۰۱۲

۹۴ _عزیز حاج ۱۲۰۱۲

۹۵ _محمدرضا حاجتمند ۱۹۰۳۳

۹۶ _علی حاجی پور ۳۹۰۰۹

۹۷_ زلیخا حاجی زاده ۱۲۰۱۲

۹۸ _پرویز حبیبی ۲۹۰۱۲

۹۹ _سیدحسین حجتی ۲۹۰۱۲

۱۰۰ _عصمت حسامی ۱۲۰۱۲

۱۰۱ _محمد حسن پور ۳۰۲۷۸

۱۰۲ _مهدی حسنی ۳۰۲۷۸

۱۰۳ _حسنی کارگر بعثه رهبری

۱۰۴ _باقر حسین زاده ۱۸۰۰۳

۱۰۵ _رضا حسینی ۱۰۰۰۳

۱۰۶ _سیدحسن حسینی ۱۹۰۳۳

۱۰۷ _سیداحمد حسینی ۱۹۰۳۳

۱۰۸ _حیدر حسینی ۲۸۱۵۹

۱۰۹ _سیدحسن حسینی بعثه رهبری

۱۱۰ _سیدحمیدرضا حسینی بعثه رهبری

۱۱۱ _علی میرزا حسینی دهقانی ۲۴۰۱۶

۱۱۲ _عبداله حصاری ۱۹۰۲۹

۱۱۳ _محمد حکیمی راد ۴۹۰۰۱

۱۱۴ _حسین حیاتی ۲۴۰۳۷

۱۱۵ _قیصر علی حیدری ۱۳۰۵۳

۱۱۶_ صفر محمد حیدری ۳۸۰۳۶

۱۱۷ _بایزید حیران ۱۲۰۱۲

۱۱۸ _مهدی خادم دزفولی ۱۷۷۷۵

۱۱۹ _علی محمد خادم زاده ۲۴۰۱۹

۱۲۰ _عبداله خادمی ۱۲۰۱۲

۱۲۱ _احمد خادمی ۲۴۰۱۶

۱۲۲ _حیدر خاکسار حقانی ۱۸۰۰۳

۱۲۳ _مرتضی خالو احمدی ۲۴۰۱۰

۱۲۴ _حسن خان پایه ۱۲۰۱۲

۱۲۵ _ولی اله خانی ۲۴۰۱۶

۱۲۶ _احمد خرمالی ۳۸۰۱۷

۱۲۷ _زینب خضر نژادی ۱۲۰۱۲

۱۲۸_ ابوالقاسم خلیلی ۲۹۰۱۲

۱۲۹ _گلی خمانیری ۱۲۰۱۲

۱۳۰ _حسن خواجه پور ۲۴۰۱۶

۱۳۱ _ماشااله خورشیدوند ۲۹۰۱۲

۱۳۲ _فتح اله دارایی ۳۰۲۷۸

۱۳۳ _غلامرضا داغستانی ۱۹۰۳۳

۱۳۴ _حسن دانش بعثه رهبری

۱۳۵ _هرمز داوری ۱۸۰۰۳

۱۳۶ _مهدی درستکار ۳۴۱۷۸

۱۳۷ _رضا درودی ۱۷۹۹۹

۱۳۸ _حمید دریانورد ۲۴۰۱۶

۱۳۹ _ابوالفضل دشتی ۱۹۰۳۳

۱۴۰ _محمود دشتی ۱۹۲۸۹

۱۴۱ _محمدابراهیم دهنوی ۱۹۰۲۹

۱۴۲ _محمد دوست علیزاده ۱۹۳۷۳

۱۴۳ _یوسف دولتی ۱۷۰۸۲

۱۴۴ _تاج محمد دولو ۳۸۰۰۲

۱۴۵ _هادی ذاکری ۱۹۲۸۹

۱۴۶ _محمد ذاکری ۲۴۰۱۹

۱۴۷ _علی ذبیح زاد پاشا ۳۰۰۲۸

۱۴۸ _ولی ذکایی ۳۰۰۲۸

۱۴۹ _رضا رجب زاده ۱۳۳۲۲

۱۵۰ _حجت اله رجبی ۳۰۲۷۸

۱۵۱ _نوروز محمد رحمانپور ۳۸۰۱۷

۱۵۲ _مصطفی رحمانی ۲۴۰۳۷

۱۵۳ _امیر رحمت نیا ۱۹۰۲۹

۱۵۴ _حسن رحیمی ۴۰۰۱۱

۱۵۵ _رضا رحیمیان ثابت ۲۹۰۱۳

۱۵۶ _قاسم رسام ۲۹۰۱۲

۱۵۷ _گشتاسب رستمی ۱۸۰۰۳

۱۵۸ _محمدمهدی رضاپور ۳۹۰۰۹

۱۵۹ _علی اکبر رضازاده ۳۰۰۰۵

۱۶۰ _محسن رضایی ۳۰۰۰۵

۱۶۱ _علی اصغر رضایی ۳۰۰۰۵

۱۶۲ _محمدجواد رضی کاظمی ۲۸۱۵۹

۱۶۳ _علیرضا رفیعی ۲۴۰۱۰

۱۶۴ _غضنفر رکن آبادی اصل بعثه رهبری

۱۶۵ _حبیب اله رمضانی ۱۹۳۷۳

۱۶۶ _مرادعلی رنجیدنی ۱۹۰۳۳

۱۶۷ _احمد رهبری ۴۱۰۲۱

۱۶۸ _سید محمدرضا روحانی ۱۷۲۴۸

۱۶۹ _محمد روزبهانی ۲۹۰۱۳

۱۷۰ _اسماعیل روستایی ۲۴۰۳۷

۱۷۱ _محمدعلی روشن ۲۹۰۱۲

۱۷۲ _بی بی روشن تکه ۳۸۰۱۷

۱۷۳ _علی اصغر روشن روان ۱۹۰۰۹

۱۷۴ _یداله روین تن ۳۰۲۷۸

۱۷۵ _غلام حسین زارع ۲۴۰۱۹

۱۷۶ _خلیل زارعی ۲۴۰۳۷

۱۷۷ _جلیل زارعی ۲۴۰۳۷

۱۷۸ _حسن زردی ۱۹۰۲۹

۱۷۹ _علیرضا زرگریان ۲۹۰۱۳

۱۸۰ _معصوم زمانی ۴۱۰۲۳

۱۸۱_ محمد حسین زینعلی ۲۶۰۰۲

۱۸۲ _حسین سبیانی ۱۹۰۲۹

۱۸۳ _عبد محمد ستاری ۱۸۰۰۳

۱۸۴ _فریبرز ستاری دستنایی ۱۸۰۰۳

۱۸۵ _احمد ستوده ۱۰۰۰۳

۱۸۶ _حسین سرفرازی ۱۹۰۳۳

۱۸۷ _نصرت الله سعیدی ۱۷۲۹۱

۱۸۸ _مریم سلطانی ۱۲۰۱۲

۱۸۹ _اسماعیل سلیمانیان ۱۹۰۲۹

۱۹۰ _عبدالرضا سلیمی ۲۴۰۱۰

۱۹۱ _علی سمنانی ۱۹۰۲۹

۱۹۲ _آمنه سنگ پوش ۳۰۰۲۸

۱۹۳ _غلام عباس سهیلی ۲۴۰۳۷

۱۹۴ _نور سلطان شادکام ۳۸۰۰۲

۱۹۵_ شهریار شادمند ۱۹۳۷۳

۱۹۶_ غلام رضا شاکرین ۲۴۰۳۷

۱۹۷ _رجبعلی شاه رجبیان ۱۳۰۵۳

۱۹۸ _مرتضی شاهپوری ۱۳۰۷۷

۱۹۹ _احمد شاهی اقدم ۱۲۰۱۲

۲۰۰ _کریم شجاع پیده ۱۹۳۷۳

۲۰۱_ سیدمحمود شجاعی ۲۹۰۱۳

۲۰۲ _حبیب اله شریفی ۲۴۰۱۰

۲۰۳ _حسن شعبانی ۱۳۰۷۷

۲۰۴ _محمود شماعیان ۱۷۲۰۲

۲۰۵ _ابوالفضل شورایی ۱۹۰۲۹

۲۰۶ _حسین شورایی ۱۹۰۲۹

۲۰۷ _حسین شیخانی ۱۹۰۳۳

۲۰۸ _سیدعلی محمد شیدآبادی ۱۹۰۳۳

۲۰۹_ ساراگل شیروانی ۳۸۰۱۷

۲۱۰ _علی صابری فودانی ۱۳۰۷۷

۲۱۱ _علی اصغر صالحی ۲۸۱۵۹

۲۱۲ _غلام رسول صالحی ۳۹۰۱۱

۲۱۳ _عبدالخالق صداقت فر ۱۳۰۷۷

۲۱۴ _حسام الدین صدیقی ۴۸۰۱۷

۲۱۵ _علی صرفی آشپزخانه ابوالجدایل

۲۱۶ _ابوالفضل صفاجو ۱۹۰۳۳

۲۱۷ _محبوب صمدیان ۱۰۰۰۳

۲۱۸ _کیومرث طاهرنزاد ۳۰۰۰۵

۲۱۹ _دردی طاهری ۳۸۰۰۲

۲۲۰ _عبدالحمید طاهری ۴۸۰۱۷

۲۲۱ _غلام رسول طاهری

۲۲۲ _عید محمد طریک ۳۸۰۱۷

۲۲۳ _یوسف طلابی ۳۸۰۰۲

۲۲۴_ ولی اله عابدی ۱۳۰۷۷

۲۲۵ _مسلم عارف ۳۵۰۱۰

۲۲۶ _حسین عاروان ۲۹۰۱۲

۲۲۷ _اصغر عباسی ۱۳۰۵۳

۲۲۸ _حسن عبداله پوری ۱۲۰۱۲

۲۲۹ _زینب عبدیان ۱۲۰۱۲

۲۳۰ _کمال الدبن عربشاهی ۴۱۰۲۳

۲۳۱ _غلامرضا عسکری ۲۴۰۱۶

۲۳۲ _غلامعلی عشقی ۱۹۰۲۹

۲۳۳_ علی عطایی ۱۹۰۳۳

۲۳۴ _حسینعلی عفتی ۴۱۰۲۳

۲۳۵ _عباس علی آبادی ۱۹۰۲۹

۲۳۶ _حسینعلی علی پور دستنایی ۱۸۰۰۳

۲۳۷ _ارسلان علی نژاد ۱۹۳۷۳

۲۳۸ _مهدی قلی علیپور فیل آبادی ۱۸۰۰۳

۲۳۹ _رحمت اله عمو هادی ۱۳۰۷۷

۲۴۰ _حسین عیوضی ۱۶۱۳۳

۲۴۱ _بهمن غفارپور ۱۳۰۷۷

۲۴۲ _غلامرضا غلامی ۱۹۳۷۳

۲۴۳ _حسن فتح ابادی ۱۹۰۳۳

۲۴۴ _خلیل فرح ۱۶۱۳۳

۲۴۵ _عبدالعزیز فرح ۲۴۰۱۶

۲۴۶ _محمدتقی فرخاری ۱۹۰۳۳

۲۴۷ _براتعلی فرخاری ۱۹۰۳۳

۲۴۸ _محمدحسن فرخاری ۱۹۰۳۳

۲۴۹ _حسن فقیهی ۳۵۱۹۵

۲۵۰ _نورمحمد فلاح نزاد ۳۰۲۷۸

۲۵۱ _محمدمهدی فلاح هروی ۱۹۰۲۹

۲۵۲ _محسن فلاحی ۱۳۰۷۷

۲۵۳ _احمد فهیما وزارت امور خارجه

۲۵۴ _علی اصغر فولادگر بعثه رهبری

۲۵۵ _محمد جواد فیاض ۱۸۰۰۳

۲۵۶ _غلام عباس قادری ۱۹۳۷۳

۲۵۷ _نوح علی قاسمی ۱۰۰۰۳

۲۵۸ _هاجر قاسمی ۱۲۰۱۲

۲۵۹ _جلیل قاسمی ۲۴۰۱۶

۲۶۰ _غلامعباس قاسمی ۲۹۰۱۳

۲۶۱ _هدایت قاسمی ۳۰۲۷۸

۲۶۲ _عبد الحلیم قاضی ۳۸۰۳۶

۲۶۳ _سبزخدا قائدرحمت ۲۹۰۱۲

۲۶۴ _گلنار قدیری ۴۸۰۱۷

۲۶۵_ ناصر قربان نیا میرک محله ۱۷۲۴۸

۲۶۶ _صاحب علی قربانی ۱۰۰۰۳

۲۶۷ _حسین قربانی مهر ۴۱۰۲۳

۲۶۸ _حسین قلی زاده ۴۰۰۱۱

۲۶۹ _آنه قلی ظفر ۳۸۰۱۷

۲۷۰ _خدیجه قنبری ۱۳۰۵۳

۲۷۱ _علی قنبری ۳۰۲۷۸

۲۷۲ _قاسم قنبری آشپزخانه ابوالجدایل

۲۷۳ _سیدحماد قهستانی ۱۷۲۴۸

۲۷۴ _جان گل قوچوق ۳۸۰۳۶

۲۷۵ _اوقل بی بی قورچایی ۳۸۰۱۷

۲۷۶ _محمدرضا کارگر ۳۴۱۷۸

۲۷۷ _حسن کاشفی ۱۹۰۳۳

۲۷۸ _میثم کاظمی ۱۷۷۷۵

۲۷۹ _یوسف کاکویی ۲۸۱۵۹

۲۸۰ _محمد کامل ۱۶۱۳۳

۲۸۱ _کیک کر ۳۸۰۱۷

۲۸۲ _حسین کرابی ۴۰۰۱۱

۲۸۳ _علی کریم لو ۱۳۰۷۷

۲۸۴ _محمد علی کریمی ۱۳۳۲۲

۲۸۵ _جاجی کریمی ۳۸۰۳۶

۲۸۶ _منصور کشفی ۱۰۰۰۳

۲۸۷ _یگن دردی کلته ۳۸۰۱۷

۲۸۸ _محسن کمیلی مقدم ۱۹۰۳۳

۲۸۹_ سید جعفر کهنه ۱۹۲۸۹

۲۹۰ _الیاس کوسلی ۳۸۰۰۲

۲۹۱ _فیض الله کیوانی ۱۸۰۰۳

۲۹۲ _مجتبی گرجی ۲۹۰۱۲

۲۹۳ _بی بی عایشه گرگانی ۳۸۰۱۷

۲۹۴ _عبد الباقی گل چشمه ۳۸۰۳۶

۲۹۵ _محمد گلشنی ۱۹۰۳۳

۲۹۶ _علی گمارلو ۱۶۱۳۳

۲۹۷ _فتح اله گودرزی ۲۹۰۱۳

۲۹۸ _عباس گودرزی ۲۹۰۱۳

۲۹۹ _احمد لطفی ۱۹۰۳۳

۳۰۰ _عباس لطفی ۲۴۰۱۰

۳۰۱ _عبدالرحمن لطیفی ۱۶۰۱۱

۳۰۲ _گلدی بای مارامائی ۳۸۰۱۷

۳۰۳ _حبیب اله ماروسی ۱۹۰۳۳

۳۰۴ _بهرام مجد ۲۴۰۱۹

۳۰۵ _علی اصغر محرابی ۱۸۰۰۳

۳۰۶ _عیدی محمد عزیزی سورشجانی ۱۸۰۰۳

۳۰۷ _نازدار محمدی ۱۲۰۱۲

۳۰۸ _محمد محمدی ۱۹۰۳۳

۳۰۹ _علی اکبر محمدی سرک ۴۱۰۲۳

۳۱۰ _بیک محمد مرادی ۱۸۰۰۵

۳۱۱ _طهماس مرادی ۲۹۰۱۲

۳۱۲ _مصطفی مرتضایی ۱۷۷۷۵

۳۱۳_ سید عباس مرتضوی ۳۸۰۳۷

۳۱۴ _حسن مرشدی ۱۹۰۳۳

۳۱۵ _فواد مشعلی بعثه رهبری

۳۱۶ _لطیف مشهدیان ۳۰۲۷۸

۳۱۷_ محمدابراهیم مصطفی زاده ۲۸۱۵۹

۳۱۸ _ایمان علی مصیبی ۳۰۰۲۸

۳۱۹ _عباس معلمی اوره ۱۳۰۷۷

۳۲۰ _رجب محمد مغفوری ۳۸۰۱۷

۳۲۱ _یگن بی بی مقدم اینچه برون ۳۸۰۱۷

۳۲۲ _عبدالغفار ممکن رودی ۴۸۰۱۷

۳۲۳ _عطاء اله منصوری ۲۴۰۱۰

۳۲۴ _علیرضا مهان نواز ۱۹۰۵۸

۳۲۵_ بهرام مهدیان ۱۸۰۰۳

۳۲۶ _علی اصغر مهرآباد ۱۹۰۲۹

۳۲۷ _غلامعلی مهربانی ۱۹۰۳۳

۳۲۸ _ابراهیم مهیا آبادی ۱۹۲۸۹

۳۲۹ _سیدحسن موسوی ۲۸۱۵۹

۳۳۰_ سیدمحمد موسوی ۲۹۰۱۲

۳۳۱ _مصطفی موسوی ۳۰۰۲۸

۳۳۲ _محمد رضا موید زاده ۳۵۰۱۰

۳۳۳ _عمار میرانصاری بعثه رهبری

۳۳۴ _سید ابراهیم میرحسین ۱۳۳۲۲

۳۳۵ _سیدحمیدرضا میرزاده بعثه رهبری

۳۳۶ _هادی میرزایی ۱۹۳۷۳

۳۳۷ _محمد میرزایی ۲۹۰۱۳

۳۳۸ _حسین میرمرتضوی ۱۹۳۷۳

۳۳۹ _مرجان نازقلی چی ۳۸۰۱۷

۳۴۰ _ابراهیم ناصری ۴۸۰۱۷

۳۴۱ _فرحناز ناصری ۴۸۰۱۷

۳۴۲ _فرهاد نجفی ۱۸۰۰۳

۳۴۳ _احمد نجفی ۲۴۰۳۷

۳۴۴ _عشرت نریمانی ۱۲۰۱۲

۳۴۵ _عبدالعزیز نساج ۱۶۰۱۱

۳۴۶ _علیرضا نظری ۱۷۲۹۱

۳۴۷ _غلامعلی نظری ۱۹۳۷۳

۳۴۸ _احمد نظری پور ۱۹۳۷۳

۳۴۹ _ایرج نعمت الهی ۲۴۰۱۰

۳۵۰ _علی نعمت زاده ۲۴۰۱۹

۳۵۱ _سلطانعلی نفر شلمزاری ۱۸۰۰۳

۳۵۲_ حسین نورانی ۱۹۲۸۹

۳۵۳ _سیدبیژن نوربخش ۲۸۱۵۹

۳۵۴ _بی بی فاطمه نیاز پیر مرادی ۳۸۰۱۷

۳۵۵ _عبدالمجید نیک روان ۱۷۲۴۸

۳۵۶ _ابراهیم هادی ۱۳۳۲۲

۳۵۷ _حسن همایونی ۳۹۰۰۹

۳۵۸ _سبامک همتیان سورکی ۱۸۰۰۵

۳۵۹ _نصرت الله واحدی ۲۴۰۳۷

۳۶۰ _محمدرضا واعظی ۱۹۰۲۹

۳۶۱ _محمدرضا واعظیان آشپزخانه ابوالجدایل

۳۶۲ _علی حسین ولی پور ۱۸۰۰۳

۳۶۳ _قربان یعقوبیان ۳۰۲۷۸

۳۶۴ _سید ابوالقاسم یغطین ۲۴۰۱۹

۳۶۵ _رحمت اله یوسفی ۳۰۲۷۸

۳۶۶ _مجید یوسفیان ۱۷۷۷۵

درحال حاضر گروه امدادی بعثه مقام معظم رهبری، سازمان حج و زیارت و مرکز پزشکی حج و زیارت با مراجعه به بیمارستان‌ها و مراکز امدادی درحال پیگیری وضعیت این زائران است.

این سازمان تعداد جان باختگان ایرانی در فاجعه مکه را نیز ۱۳۱ نفر اعلام کرده است.

46 بازدید کل ، 0 امروز

برای ارسال آگهی باید عضو سایت شوید . اگر هنوز عضو سایت نشده اید هم اکنون عضو سایت شوید.